کد ملک: ١٩٤٣-١

فروش ١,٧٤٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
83 متر مربع ٢ اتاق خواب منطقه خ گلستان
طبقه :٢
مبلغ فروش: :١,٧٤٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
مبلغ رهن: :١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
مبلغ اجاره: :١,٨٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :ندارد
بالکن :دارد

ویژگی ها