کد ملک: ١٩٧٨-١

فروش ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
84 متر مربع ٢ اتاق خواب دارای پارکینگ منطقه خ تهران
طبقه :٣
مبلغ فروش: :٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :دارد
بالکن :دارد