کد ملک: ١٩٨٤-١

فروش ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
107 متر مربع ٢ اتاق خواب دارای پارکینگ منطقه باغ زمانی
طبقه :٢
مبلغ فروش: :٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :ندارد
بالکن :دارد