No Image

کد ملک: ١٩٨٤-١

فروش ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
107 متر مربع ٢ اتاق خواب دارای پارکینگ منطقه باغ زمانی
طبقه :٢
مبلغ فروش: :٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :ندارد
بالکن :دارد