کد ملک: ١٩٩١-١

فروش ٢,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
96 متر مربع ٢ اتاق خواب دارای پارکینگ منطقه خ گلستان
طبقه :٤
مبلغ فروش: :٢,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :دارد
بالکن :دارد