کد ملک: ٢٠٠١-١

فروش ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
80 متر مربع ٢ اتاق خواب منطقه خ تهران
طبقه :٣
مبلغ فروش: :١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
مبلغ رهن: :٣٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
مبلغ اجاره: :٢,٦٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :دارد
بالکن :دارد

ویژگی ها