کد ملک: ٢٠٠٣-١

فروش ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
83 متر مربع ٢ اتاق خواب منطقه اداره نوغان
طبقه :٣
مبلغ فروش: :١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
مبلغ رهن: :١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان
انباری :دارد
بالکن :دارد

ویژگی ها